Kabel gurnamalary
Köp kabeller
3.5MM kabel
Köp ses kabeli

Näme üçin bizi saýlaýar?

20 ýyllap kabel çözgütlerini bermäge üns beriň

Kabel sim öndürijisi

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we ýokary hilli hyzmatlar bilen üpjün ediň.

A kompaniýa edýäröndürmek
ýokary öndürijilikli kabeller

2004-nji ýylda döredilen “Cekotech” ýokary hilli kabeller, ygtybarlylyk we ajaýyp hyzmat bilen tanalýan dinamiki marka.

Dizaýn in engineeringenerçiligine we ses, wideo, multimediýa, ýaýlym kabellerini öndürmäge bagyş etdik.Productshli önümlerimiz howpsuzlyga, daşky gurşawa abanýan howplara ýa-da temperaturanyň aşa aşa bolmagyna garamazdan iň berk hil ülňülerine laýyklykda öndürildi we öndürildi.Maglumat, ses we wideo programmalary üçin iň talap edilýän standartlara laýyk gelýäris.